Kulturföreningens styrelse

Ordförande: Rabbe Sandelin

Vice ordförande och kassör: Mimi Wiik

Övriga styrelsemedlemmar: Sebastian Gripenberg, Tina Johansson, Camilla Nordblad och Magnus Öster.

Sekreterare: Tina Johansson

Kontaktperson: rabbe@sandelinmedia.com

Verksamhetsgranskare, vald på årsmötet 2019, är Björn Fant (suppleant: Fredrik Guseff).


Officiella protokoll och verksamhetsberättelser finns under Officiellt